Guardians of Freedom

Guardians of Freedom, neboli Strážci svobody, je letošní projekt U.S. Ambassador’s Youth Councilu, který uspěl ve výběru Small Grant Programu Velvyslanectví Spojených států amerických. Za cíl si klade představit středoškolákům demokracii jako koncept, který je neodmyslitelně spojen s našimi každodenními rozhodnutími a volbami, a není pouze nějakým vzdáleným filozofickým konceptem teoreticky popisujícím náš politický systém. V tomto duchu první československé ústava a ústava České republiky inspirované ústavou Spojených států odkazují na lid a občany jako stavební kámen demokratického systému, jenž je vybudován na občanské angažovanosti, dialozích a činech a nelze jej brát za samozřejmý.

Tato myšlenka je v tomto projektu zprostředkována skrze narativ o tzv.„zapomenutých hrdinech“, kteří v etapě mezi lety 1945–1948, když se rozhodovalo o svobodě a budoucím osudu československého státu, bojovali za zachování demokratické tradice, často ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států amerických. Přestože tento boj v roce 1948 prohráli, a jsou tudíž často opomíjeni v hodinách dějepisu, jejich příběhy by neměly být zapomenuty, jelikož jsou příkladem nesamozřejmosti demokracie a nutnosti ji bránit.

Aby se toto téma pro studenty středních škol co nejvíce zatraktivnilo, je představeno nejen psanou formou ve souhrnném sborníku, ale též formou deskové hry, jež vznikla ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v Praze, Varšavě a Oslu a norskými neziskovými organizacemi, a které mají za cíl rozvíjení debaty o podstatě demokraticky fungujícího státu v generaci středoškolských a vysokoškolských studentů.

Přestože nám současná koronavirová krize realizaci zkomplikovala, nadále na tomto projektu pracujeme virtuální formou a věříme, že se již brzy všichni setkáme osobně na slavnostním zahájení.

Kontakt

Sněmovní 7, Praha 1, 110 00
info@youthcouncil.cz

Tereza Ottová Anna Hlaváčková Hana Radová Jolana Dragounová
Ředitelka Zástupkyně ředitelky Kancléřka Finanční manažerka
+420 602 600 183 +420 607 977 681 +420 736 519 645 +420 739 571 758
reditel@youthcouncil.cz zastupce@youthcouncil.cz kancler@youthcouncil.cz pokladnik@youthcouncil.cz

IČO 07907389 | Zapsaný spolek u Městského soudu v Praze (L 71601)
Naši partneři jsou: Občané Pro, Sněmovní 7, YC North Macedonia