Projekt Masaryk

Před více než sto lety přijíždí Tomáš Garrigue Masaryk do USA, aby se setkal s prezidentem Wilsonem a představil mu ideu nového nezávislého státu založeného na principech demokracie a svobody. Před více než sto lety začala jedinečná cesta, na jejímž konci stál svobodný československý národ v srdci Evropy…

Projekt Masaryk seznámí studenty s historickým pozadím vzniku samostatného Československa a unikátní rolí, kterou v něm sehráli Čechoslováci, Američané i krajané žijící v té době ve Spojených státech a představí tehdejší společné ideály obou národů o demokracii a svobodě.

Příběhem o vzniku samostatného Československa provází sám Tomáš Garrigue Masaryk, kterého následujeme na slavné cestě přes Sibiř a Japonsko až do Spojených států. Zde za pomoci stovek tisíc krajanů musí přesvědčit politiky i veřejnost, že svobodné a demokratické Československo může v srdci Evropy existovat. Dojde na vyjednávání s prezidentem Wilsonem a následuje stylizovaný souboj argumentů mezi TGM a rakouským císařem Karlem.

Studentům je v této didaktické formě prezentována distinkce mezi demokratickým a autoritářským zřízením, mezi jistým pohodlím, které může občan nalézt v nesvobodě, a náročnou, soustavnou diskuzí, jíž je demokracie. Posluchači se také dozvědí o zakládajících ideálech naší republiky, jak byly obsaženy již v Československé deklaraci nezávislosti, a v neposlední řadě též poodhalí závoj osudu československé demokracie v průběhu dvacátého století.

Dvacetiminutové naučné video je sestřihem původní instalace promítané simultánně čtyřmi projektory na zdi Amerického centra v Praze. Projekt si klade za cíl rozvíjet povědomí a znalosti v oblastech, jako jsou první světová válka, české země v době první světové války, I. odboj, vznik Československa, Československo v meziválečném období.

„A Republic, If You Can Keep It!“ Tato slova původně pronesená Benjaminem Franklinem řekl prezident Wilson našemu budoucímu prezidentovi Masarykovi. Vzápětí se ho zeptal „Ale dokážete to?“? S čím vším se musela naše republika utkat, aby přežila? Které události nám byly schopny demokratický příběh zničit? A jak vůbec dokázal Masaryk přesvědčit amerického prezidenta, že si náš národ s touto výzvou dokáže poradit?

Nejen odpovědi na tyto otázky, ale celý příběh o vzniku naší republiky nalezte v projektu Masaryk, který pro Vás připravil U.S. Ambassador's Youth Council v Praze.

Pracovní list k videu je ke stažení zde: Masaryk Leaflet

Kontakt

Sněmovní 7, Praha 1, 110 00
info@youthcouncil.cz

Tereza Ottová Anna Hlaváčková Hana Radová Jolana Dragounová
Ředitelka Zástupkyně ředitelky Kancléřka Finanční manažerka
+420 602 600 183 +420 607 977 681 +420 736 519 645 +420 739 571 758
reditel@youthcouncil.cz zastupce@youthcouncil.cz kancler@youthcouncil.cz pokladnik@youthcouncil.cz

IČO 07907389 | Zapsaný spolek u Městského soudu v Praze (L 71601)
Naši partneři jsou: Občané Pro, Sněmovní 7, YC North Macedonia