O nás

A Republic, If You Can Keep It!

Jak vznikl U.S. Ambassador’s Youth Council

U.S. Ambassador’s Youth Council byl založen velvyslancem Stephenem B. Kingem v březnu roku 2018 a jako nezisková organizace se etabloval o rok později. Od té doby působí jako zapsaný spolek s jasně stanovenou strukturou a agendou.

Díky ochotě a spolupráci s našimi partnery sídlí Youth Council v krásném paláci ve Sněmovní 7, část své agendy pak organizace vykonává v Americkém centru v Praze.

Naše historie

S myšlenkou spolupráce americké diplomacie a mladých lidí přišel zvláštní poradce ministryně zahraničí Spojených států pro záležitosti mládeže Ronan Farrow po svém jmenování do funkce v roce 2011. Koncept, který následně aplikovala řada amerických zastupitelských úřadů, se v roce 2018 díky velvyslanci Stephenu Kingovi dostal i do České republiky.

Velvyslanec Stephen B. King založil U.S. Ambassador’s Youth Council Prague v březnu roku 2018 jako připomínku stoleté existence česko-amerických bilaterálních vztahů. Cílem Youth Councilu od té doby je rozvíjet vzdělání české mládeže v otázkách věcí veřejných a posilovat česko-americké partnerství. Tato myšlenka je zakotvena v preambuli Stanov Youth Councilu. Už během prvního roku své existence se Council stal neziskovou organizací, byla vytvořena organizační struktura a strategie a byl dokončen první velkoformátový vzdělávací projekt „A Republic, If You Can Keep It“. Patrony Youth Councilu se stali velvyslanec Stephen King a velvyslanec Petr Kolář. Ve spolupráci s velvyslancem Kolářem a armádním generálem Petrem Pavlem byl následně spuštěn také vzdělávací projekt Youth Council Town Halls.

Na podzim 2020 proběhlo zatím poslední výběrové řízení. Council pracuje na několika dlouhodobých menších projektech a zpracovává další velký projekt pro rok 2021. Dlouhodobě spolupracujeme také s našimi partnery – Sněmovní 7, spolkem Občané Pro, Policejní akademií ČR, YC Budapest, Americkým centrem a Americkým koutkem v Ostravě.

Jak vypadá naše organizace

Základní organizační jednotkou Youth Councilu jsou sekce, v nichž se členové věnují jednotlivým projektům nebo správě samotného Councilu. Tyto sekce jsou koordinovány Radou, která vytváří strategii celé organizace. Každou sekci řídí její vedoucí, v čele Rady pak stojí ředitel spolku.

Náš tým

Rada

Tereza Ottová

Tereza Ottová

Ředitelka

"Jak je ten svět pořád hezčí a hezčí. Ne že by byl, ale já ho pořád tak vidím." Bohumil Hrabal

Anna Hlaváčková

Anna Hlaváčková

Zástupkyně ředitelky

"Though she be but little she is fierce." William Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream

Hana Radová

Hana Radová

Kancléřka

The worst enemy to creativity is self-doubt. (Sylvia Plath)
.

Jolana Dragounová

Jolana Dragounová

Finanční manažerka

“No one can make you feel inferior without your consent.” ― Eleanor Roosevelt
.
.

Členové

.
Tereza Balková

Tereza Balková

Členka

“Would I rather be feared or loved? Easy. Both. I want people to be afraid of how much they love me.” Michael Scott

.
Kristýna Bartáková

Kristýna Bartáková

Členka

"I like the dreams of the future better than the history of the past." - Thomas Jefferson
.

Ondřej Černý

Ondřej Černý

Vedoucí komunikační sekce

« What you leave behind is not what is engraved in stone monuments, but what is woven into the lives of others. » Periklés

Nikolas Dohnal

Nikolas Dohnal

Člen

"Without courage all other virtues lose their meaning" - Winston Churchill
.

Daniel Frídel

Daniel Frídel

Člen

"If there is no enemy within, the enemy outside can do you no harm." - African Proverb
.

Michal Chvojka

Michal Chvojka

Člen

"In the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years." - Abraham Lincoln
.
.
.

Petr Januschka

Petr Januschka

Člen

“Know thyself” - Greek Aphorism.
..
..
..
..
.

.
Filip Jelínek

Filip Jelínek

Člen

"Living is easy with eyes closed" - John Lennon
.
.
.
.

Gabriela Ježková

Gabriela Ježková

Členka

"The truth will set you free, but first it will p*ss you off!" Gloria Steinem
.
.
.
.

Kamilla Kharisová

Kamilla Kharisová

Členka

"Hic Rhodus, hic salta" Hegel, Philosophy of Right
.
.

Tomáš Kušnír

Tomáš Kušnír

Člen

"Nothing has ever happened in the past that can prevent you from being present now; and if the past cannot prevent you from being present now, what power does it have?" Eckhart Tolle
.

Richard Mašek

Richard Mašek

Člen

"Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me." Psalm 23
.
.

.
Jiří Nauš

Jiří Nauš

Člen

“The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.” - Edmund Burke

Adam Palkovský

Adam Palkovský

Člen

He that nothing questions, nothing learns.
.

Alena Zikmundová

Alena Zikmundová

Členka

Ask not what you can do for your country. Ask what’s for lunch. - Orson Welles

.
Anna Zipfel

Anna Zipfel

Členka

Only one things matters, only one; to be able to dare. - Fyodor Dostoevsky

Rada 2020

Tereza Ottová

Tereza Ottová

Ředitelka

Daniel Frídel

Daniel Frídel

Zástupce ředitelky

Anna Hlaváčková

Anna Hlaváčková

Kancléřka

Kamilla Kharisová

Kamilla Kharisová

Finanční manažerka

Rada 2019/2020

Richard Mašek

Richard Mašek

Ředitel

Daniel Frídel

Daniel Frídel

Zástupce ředitele

Tereza Ottová

Tereza Ottová

Kancléřka

Kamilla Kharisová

Kamilla Kharisová

Finanční manažerka

Rada 2018/2019

Richard Mašek

Richard Mašek

Ředitel

Petr Januschka

Petr Januschka

Zástupce ředitele

Michaela Kaňková

Michaela Kaňková

Kancléřka

Kontakt

Sněmovní 7, Praha 1, 110 00
info@youthcouncil.cz

Tereza Ottová Anna Hlaváčková Hana Radová Jolana Dragounová
Ředitelka Zástupkyně ředitelky Kancléřka Finanční manažerka
+420 602 600 183 +420 607 977 681 +420 736 519 645 +420 739 571 758
reditel@youthcouncil.cz zastupce@youthcouncil.cz kancler@youthcouncil.cz pokladnik@youthcouncil.cz

IČO 07907389 | Zapsaný spolek u Městského soudu v Praze (L 71601)
Naši partneři jsou: Občané Pro, Sněmovní 7, YC North Macedonia