Town Halls

Youth Council Town Halls je dlouhodobý vzdělávací projekt, v rámci něhož arm. gen. Petr Pavel, bývalý předseda Vojenského výboru NATO, a Petr Kolář, bývalý velvyslanec ve Washingtonu a v Moskvě, diskutují na středních školách se studenty témata bezpečnosti a obrany demokracie v České republice.

Projekt Town Halls přenesl debatu z klasického frontálního výkladu ze stupínku přímo mezi studenty – oba významní řečníci tak v rámci inovativního formátu stojí přímo mezi studenty a bezprostředně odpovídají na otázky, které studenti pokládají bez předchozí přípravy, a sami tak rozvíjejí diskuzi. Youth Council tímto projektem navazuje na americkou tradici setkávání s veřejnými představiteli – tzv. town hall meetings.

V současné době Youth Council připravuje i doprovodnou metodiku jedné vyučovací hodiny, která bude zaměřena na historii a vývoj NATO a pomůže učitelům připravit svoje studenty na setkání s řečníky.

Před koronavirem jsme navštívili: Arcibiskupské gymnázium, Gymnázium Botičská, Gymnázium profesora Jana Patočky, Střední průmyslová škola Trutnov, Letohradské soukromé gymnázium, Gymnázium Česká, Biskupského gymnázium J. N. Neumanna, Gymnázium Jana Nerudy, Gymnázium Olgy Havlové

Nyní se po kratší odmlce Town Halls vrací a vzhledem k epidemiologické situaci nejen v České republice se vůbec poprvé v historii tohoto projektu pořádají debaty online.

První online setkání ze série „Town Halls Presidential Election Edition“ s příznačným názvem „Hra o Bílý dům“ se konala v pátek 30. října 2020 prostřednictvím živého vysílání na našem Facebooku od 18:30 hodin. Debaty se zúčastnili přední odborníci, kterými jsou Griffin Rozell (Ambasáda Spojených států amerických v Praze), Roman Joch (CEVRO Institut), Jan Hornát (Karlova univerzita), Magdalena Fiřtová (Karlova univerzita) či Martin Jirušek (Masarykova univerzita). Debatou provázela Barbora Chaloupková.

Účastníci interaktivní diskuze o demokracii, bezpečnosti a svobodě se dozvěděli třeba to, jak se volí americký prezident, anebo jaké změny lze od letošních voleb očekávat. Debata se zaměřila na zhodnocení prezidentské kampaně obou kandidátů i na to, co bude pravděpodobně výsledek letošních voleb znamenat pro Spojené státy či jakým způsobem výsledek voleb ovlivní světovou politiku. Po celou dobu mohli všichni zúčastnění klást dotazy, které je v souvislosti s prezidentským kláním či samotným americkým ústavním systémem zajímaly.

Druhá online debata, věnující se tématu prezidentských voleb v USA, se uskuteční v pondělí 9. listopadu 2020 od 17:00. Debata bude vysílána na Facebookové stránce U.S. Ambassador’s Youth Council.

Setkání s názvem „Amerika po volbách“ pořádáme tentokrát ve spolupráci s Katedrou severoamerických studií FSV UK. Ve speciálním online formátu Town Halls se účastníkům představí přední experti, zabývající se nejen povolebním děním ve Spojených státech. Pozvání na debatu přijali: Daniel Anýž (Aktuálně.cz), Petr Kolář (diplomat), Kryštof Kozák (KSAS IMS FSV UK) a Jakub Lepš (University of New York in Prague). Diskuzí provede Jan Hornát.

Kromě zhodnocení výsledků amerických voleb se účastníci dozví, co všechno výsledky voleb ovlivnilo, či jaké změny můžeme nyní v USA očekávat. Nebude chybět ani prostor pro případné dotazy diváků.

Kontakt

Sněmovní 7, Praha 1, 110 00
info@youthcouncil.cz

Tereza Ottová Anna Hlaváčková Hana Radová Jolana Dragounová
Ředitelka Zástupkyně ředitelky Kancléřka Finanční manažerka
+420 602 600 183 +420 607 977 681 +420 736 519 645 +420 739 571 758
reditel@youthcouncil.cz zastupce@youthcouncil.cz kancler@youthcouncil.cz pokladnik@youthcouncil.cz

IČO 07907389 | Zapsaný spolek u Městského soudu v Praze (L 71601)
Naši partneři jsou: Občané Pro, Sněmovní 7, YC North Macedonia