Youth Security Forum

Youth Security Forum je projekt U.S. Ambassadors’s Youth Council, který pořádá ve spolupráci s Policejní akademií ČR, Velvyslanectvím USA v Praze a Sněmovní 7. Tato konference nabízí studentům středních škol unikátní příležitost setkat se s předními českými i americkými experty z oblasti bezpečnostní politiky. Studenti si díky ní v rámci tří panelů rozšíří své znalosti o bezpečnosti a souvisejících tématech.

Úvodní panel se bude věnovat euroatlantické bezpečnosti, současné spolupráci ČR s NATO a dalšími mezinárodními organizacemi. Pozvání na tento panel přijali plk. Sean Cantrell (vojenský přidělenec Velvyslanectví USA) a velvyslanec Jiří Šedivý (bývalý velvyslanec ČR při NATO).

Druhý panel se zaměřuje na bezpečnostní výzvy ČR. V rámci tohoto panelu budou mít studenti možnost diskutovat s pplk. Fischerem (zástupce přidělence kanceláře pro obrannou spolupráci AMB), velvyslancem Jiřím Šedivým nebo pplk. Otakarem Foltýnem (Armáda ČR) o bezpečnosti ČR v roce 2020, o aktuálních hrozbách i o tom, jak na ně adekvátně reagovat.

Na závěr si studenti vyzkouší modelovou situaci ohrožení civilního obyvatelstva krizovou situací. Během ní zmapují dopady bezpečnostní hrozby a postup složek integrovaného záchranného systému. Interaktivní částí studenty provede doc. Jozef Sabola (Policejní akademie ČP, Masarykova Univerzita).

Tuto jedinečnou možnost setkat se s předními osobnostmi z oblasti bezpečnostního leadershipu a prohloubit si své znalosti o současné bezpečnostní situaci u nás i ve světě si rozhodně nenechte ujít.

Kontakt

Sněmovní 7, Praha 1, 110 00
info@youthcouncil.cz

Tereza Ottová Anna Hlaváčková Hana Radová Jolana Dragounová
Ředitelka Zástupkyně ředitelky Kancléřka Finanční manažerka
+420 602 600 183 +420 607 977 681 +420 736 519 645 +420 739 571 758
reditel@youthcouncil.cz zastupce@youthcouncil.cz kancler@youthcouncil.cz pokladnik@youthcouncil.cz

IČO 07907389 | Zapsaný spolek u Městského soudu v Praze (L 71601)
Naši partneři jsou: Občané Pro, Sněmovní 7, YC North Macedonia